Dina Tankar

När en hanterare läser en persons tankar så kan han lätt tro att allt som personen tänker på är hans eller hennes egna åsikter. Men så är inte alltid fallet. Vid många tillfällen kan orsaken till att tankarna uppstod i hjärnan vara av helt annan natur. Jag har under en lång period blivid plågad och trakasserad för mina tankar för mina handlers var starkt beslutsamma att mina tankar också var mina åsikter. Denna sida är avsedd för båda hanterare och utsatta för att förstå situationen

 

bättre. Försök att inte hamna i ett djupare dike än du redan är i. Detta är ett brott som inte får tolereras men att försöka se allting ur den andres perspektiv kan ofta vara gott och fördelaktigt. Jag har gjort en 15 punktlista om olika tankefällor som man kan hamna i som kan leda till problem för den utsatta. Det är viktigt för handlern att förstå att inte allt personen tänker på är hans åsikter. Klandra dock inte dig själv om handlern inte vill förstå dig. Fortsätt tro på dig själv och låt inte hanterare pressa i dig att du är en dålig människa. Vi alla människor tänker negativa saker och det är inget vi kan göra något åt. Vi kan tänka positivare men det negativa kommer alltid att finnas där. Den utsatte kan inte tänka helt rent. Tänk på att många utsätts hela dagen. Och att tänka rent hela dagen är en utmaning som de flesta inte kan klara av. Du är ingen dålig människa bara för handlerna säger att du är det. Tro på dig själv och fokusera dig på vad du har att göra i vardagen istället för att hänga upp dig på mind control för mycket.

 

 

1. Min åsikt

Det här är den första inställningen när en tanke poppar upp i någons sinne. ”Det är hans eller hennes åsikt!”. Det är hanterares första inställning. Hanteraren kan oroa sig för att målet övertygar sig själv med sina åsikter. Men det är faktiskt inte tankarna i sig som är det viktiga. Det är hur individen i fråga reagerar på sina egna tankar. Om personen ogillar tanken så drivs hans eller hennes sinne bort från dessa åsikter. Han övertygar sig med andra ord att inte gilla den åsikten. Så handlerna bör tänka på hur individen reagerar på tanken - för det är viktigt. Pascal argumenterade att det en människa intalar sig själv i sin tro bli också hans övertygelse.

 

 

2. Inte min åsikt

Om en människa inte har en åsikt så kan denna personen faktiskt fortfarande gå omkring och grubbla mycket på dessa tankar. En person som sedan läser dessa tankar kan då få för sig att det är personens egna åsikter. Vad händer då om personen tänker på negativa saker? För är det ändå inte så att åsikterna som vi inte gillar tenderar att vara negativa åsikter? Handlern kan då bli arg och börja plåga personen för åsikter som personen själv faktiskt inte har och inte står för. Försök att fokusera dina tanker på vad du gillar istället för vad du ogillar om du är utsatt.

 

 

3. Rädsla

Vi är alla rädda för något. Rädslor kan sätta sig djupt i våra sinnen och ligger som besvärliga blodiglar i våra sinnen som suger och klamrar sig fast. Handlern kommer fort att lägga märke till dina rädslor och kan använda dom emot dig. Det kan väldigt mycket väl också vara så att dina rädslor gör handlern själv rädd. För är vi inte ofta rädda för samma saker? Vi är alla människor. Det du tycker är läskigt oroar nog mig också. Och detta kan få dig att framstå som en riktigt läskigt person. Det är ett väldigt högt krav och stark press från handlern att kräva att sitt mål ska komma över sina rädslor för att han eller hon själv inte ska uppfatta dig som direkt obehaglig. Försök förklara för handlern att det här är en rädsla du har och som du inte kan göra så mycket åt. Om du kan komma över din rädsla och lyckas tänka på annat så gör det. Men klandra dig själv inte för mycket om du misslyckas med det.

 

 

4. Funderingar

Människor funderar mycket över saker och drar flera om inte väldigt många versioner om vad som kan hända runtomkring dom. Detta eviga grubblande och funderade på våran omgivning kan verka förvirrande och få dig att framstå som vimsig, flamsig och till och med knäpp. Återigen. Det är inte för att det är dina åsikter. Människor tänker igenom flera olika scenarion i deras huvuden om vad som händer i världen. Människor kan tänka om vad andra människor går igenom och till och med försöka se saker ur den personens perspektiv. Handlern kan lätt då hoppa på en av funderingarna och bli väldigt upprörd över just den tanken. Vi människor är sällan maskiner som bara går på ett spår och vägrar går höger eller vänster om det spåret i våra tankar. Våra tankar skenar iväg och börja handla om det ena och andra. Det betyder inte att personen har dom åsikterna. Läser man människors tankar så får man vara beredd på alla diverse fantasier och tankar om deras värld. Det betyder verkligen inte att det är idéer som personen gillar värderar. Det kan vara saker som oro och rädsla i tankarna. Personen kan få kontroversiella tankar så som ”Undrar om min vän är homosexuell”. Det betyder inte att personen ifråga TYCKER att hans vän är homosexuell. Det är två helt olika saker. Döm inte människor för deras funderingar för människan funderar mycket. Om handlerna hoppar på en fundering och börjar trakassera individen för den funderingen kan paranoian om den funderingen ta vi och man har ett problem. Man kan inte kräva ett robotsinne från personen i fråga. Man behöver lite överseende med personens ibland vilda fantasier och funderingar han eller hon har i sitt huvud. Dock bör du som utsatt göra vad du kan för att undvika läskiga och obehagliga funderingar. Du är utsatt och befinner dig onekligen i en fruktansvärd situation. Men försök att i den här situationen att tänka positiva saker och fundera gärna hellre på saker du värderar och gillar. Att oroa sig kan snabbt leda till en negativ spiral. För om du oroar dig så kan dina handlers börja oroa sig över dig. Fundera på framtid, jobb, familj och ambitioner. Saker du finner rogivande. Sluta med dina negativa orostankar för det kommer bara att bli obehagligt för dina handlers att sitta och läsa det.

 

 

5. Omgivning

Våra tankar är styrda av våran omgivning. Det är lättare att tänka positivt och gott om man befinner sig i en miljö som gagnar ditt välmående. Handlers kan således tycka negativt om dig och ogilla dina tankar mer om du befinner dig i en situation som är värre än andras. Om du t ex lider och har det svårt i ditt liv så kan det påverka dina tankar, vilket i sin tur påverkar hur handlers ser på dig. Men andra ord så kan personer som har det svårt ses som sämre än personer som har det bra. Detta kan låta väldigt fördomsfullt. Och det är det. Men faktum är att handlers dömer dig väldigt mycket utefter dina tankar. Dina tankar är den du är. Så om dina tankar är negativ och läskiga så är du en negativ och läskig person. Men dina tankar styrs så starkt av din omgivning att det är inte helt rätt att döma personen och skylla alla negativa tankar på ”hans eget sinne” och helt utesluta det typ av liv han lever. Hemska situationer skapar hemska tankar. Och goda situationer skapar goda tankar. Handlers som trakasserar en person som lider mycket OCH som har negativa tankar bör fokusera mer av sina tankar på situationen personen är i och inte bara på hans tankar. Folk som har det svårt tänker negativa saker. Folk som är glada och lyckliga tänker positivare. Således måste det vara en bättre person? Eller är det inte bara så att en lider mer, en lider mindre? Dömer vi en människa för att vara ond? Eller dömer vi en människa för att lida? Förståelse för en människas situation kan ibland vara den bästa medicinen. Jag har lagt märke till ett mönster att handlers kan vara mildare mot dom som har det bättre. Men det i sig är inte alltid för handlers är monster. Dom blir helt enkelt skrämda av tankarna hos en lidande människa. Varvid tankarna hos en lycklig framgångsrik människa är mer behagliga.

 

 

6. Våld och Sex

Detta är ett kontroversiellt men ändå rekommenderat om du har blivit en Targeted Individual. Vi bör alla som människor har rätt till våra egna åsikter och tankar. Det är en självklarhet. Men fallet är också så att Targeted Individuals kan bli mer utsatta och mer trakasserade om deras tankar dras till antingen våld eller sex. Våld och sex är något väldigt grundligt och primitivt i människans natur och därför triggar det många människor på olika sätt. Vi är alla vana vid det men att läsa det i någons tankar kan göra folk oroliga – vilket i sin tur kan leda till mera trackaserier. Du bör ha rätt till dina åsikter och tankar. Men en ide kan vara att tänka mindre på våld och sex. TIs är väldigt utsatta runtom i världen och det kan ofta ske på stereotypiska sätt. Exempelvis tänker vi att när män gillar våld så är dom farliga. När kvinnor gillar våld är dom harmlösa. Vise versa när en man gillar sex är han normal. När en kvinna gillar sex är hon ett sexobjekt. Dessa stereotypiska bilder är fel men vi kan alla lätt falla i diket att gå på dessa stereotyper. Om du får våldsamma bilder i ditt huvud kan det skrämma människor och om du tar in pornografiskt material så kan det lätt påverka folk. Vi är iallafall alla människor. Du väljer själv men att minska intaget av våld och sex i ditt liv kan vara ett sätt. Det ska inte behöva vara på det sättet. Vi människor har våra rättigheter och ska bli behandlade lika. Huruvida du vill göra det valet eller inte är ditt. Känner du att du inte vill sluta med det helt finns det ju alltid mildare alternativ. Till exempel vanliga actionfilmer istället för skräck. Och sensualitet istället för pornografi. Människor är inte puritanister av naturen. Och människor ska inte bli trakasserade för att dom inte är det. Det är svårt att vara en Targeted Individual men man får ta dagen som den kommer. Rensa dina tankar om du kan och försök fokusera dig på vad du gör om dagarna istället för dina tankar.