Hem

Välkommen till Targeted Individuals Sverige. Vi vänder oss till människor som misstänker att de kan vara offer för avancerad teknologisk övervakning. Det finns en ny teknologi som rör sig under ytan i samhället och som kan läsa dina tankar. Den har utvecklats i samarbete med Amerika sen 50talet och har sedan 90talet testats i Sverige och i olika delar av världen. Det är väldigt få som vet om detta. Endast förövare och offer känner till den här teknologin.

 

 

Om denna teknologi tillåter att sprida sig och folk får mer tillgång till den så kommer det påverka mer än dagens targeted individuals. Detta är ett hot mot hela mänskligheten. Regeringar kommer att kunna läsa människors tankar på en mycket större skala och skulle till och med kunna påverka våra beslut i hur vi hanterar vår vanliga vardag. Vi blir då som dockor i et globalt spel där våra handlingar styrs av andra personer. Vi kan inte längre lita på att våra egna tankar faktiskt är våra egna tankar. Är detta något vi vill ha? Det är en utveckling som måste mot bekämpas på flera plan. Vi behöver nya lagar men vi behöver också stöd och förståelse från varandra. Att stå ensam i dessa svåra stunder är inte lätt. Det är då vi behöver räcka ut våra händer och hjälpa varandra. Vi vill med Targeted Individuals Sweden få TIs i Sverige att träffas och byta sina erfarenheter. Att lära känna andra TIs kan kännas befriande. Du ska inte längre behöva stå ensam med folk som vägrar tro på dig. Kontakta oss. Vi tar din situation på allvar.

 

"I am a firm believer in the people.

If given the truth, they can be depended

upon to meet any national crisis. The

great point is to bring them the real facts."

- Abraham Lincoln